Chystané brigády!

Dnes 18.12.2019 od 15:00 h. sraz u Chaty MS. Ze Sloupnice se přivezla cukrovké řepa
pro zajíce a srnčí. Je potřeba zajistit rozvoz do honitby a zbytek uklidit do stodoly.
Přijďtě prosím v hojném počtu, ať to do tmy stihneme.