Hnízdní budky pro divoké kachny

9.3.2013 jsme na rybníku u Zádolek nainstalovali hnízdní budky pro divoké kachny. Při našem příchodu sedělo na hladině asi 30 již rozpárovaných březňaček. Stejný typ budek byl letos umístěn i na rybníku "za škvárou" a na posledním rybníku pod Kohoutem. Velký dík za tuto akci patří  Jiřímu Kovářovi. Ten s nápadem nejen přišel, ale všechny budky také sám na vlastní náklady vyrobil !
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde