Myslivecké sdružení Česká Třebová - Semanín z.s.
**************************************************************** 
Má 21 členů, kteří hospodaří na území stejnojmenné honitby s výměrou 1794ha, z níž je 1100ha lesní půdy, 1,6ha vodních ploch a zbytek polí. V honitbě  se převážně vyskytuje zvěř srnčí, černá, zajíc, kachna a ze zvěře dravé pak liška, kuna, jezevec a v poslední době i psík mývalovitý. Pro zajíce a spárkatou zajišťujeme na zimu kvalitní krmnou základnu. Velký nárůst stavů černé zvěře v posledních letech zapříčinil, že u nás největší procento odlovu tvoří právě divočáci. Snažíme se tak předcházet škodám na polích, které jsou pravidelně osévány kukuřicí a bezprostředně navazují na rozsáhlé lesní komplexy. Pro veřejnost každoročně pořádáme myslivecký ples, a zajišťujeme mysliveckou kuchyni při Semanínských slavnostech a samozřejmě nezapomínáme také na naše nejmenší, s kterými se setkáváme v mateřských školkách v České Třebové a Semaníně.