MS Česká Třebová-Semanín z.s.
IČ: 444 71 441
www.myslivcisemanin.9e.cz
e-mail: myslivcisemanin@seznam.cz

předseda MS - Petr Hruška/tel: 775168813
hospodář MS - Praus Josef ml./tel: 604216946