Pracujeme s mládeží
*****************************
Pořádáme besedy a setkání členů našeho mysliveckého sdružení s dětmi z mateřských škol v České Třebové a Semaníně (MŠ U Koupaliště, MŠ Vinohrady a MŠ Semanín). V roce 2020 podpořilo naše MS částkou 500,-Kč pořádání soutěže
"Zlatá srnčí trofej 2020"

       
18.10.2012 MŠ U Koupaliště
18.10.2012 MŠ U Koupaliště
13.10.2015 MŠ U Koupaliště
13.10.2015 MŠ U Koupaliště
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde