Jed na polích !!!
Od 14.4. do 30.4.2020 bude na níže uvedených polích povrchově aplikován přípravek na hubení hlodavců Stutox II. Strojní
aplikaci provede zemědělské družstvo KLAS Nekoř a. s., které zažádalo o vyjímku na použití tohoto jedu v dávce 10kg/ha !
Prosím všechny členy MS, aby v případě nálezu uhynulé zvěře, dali o tomto neprodleně vědět mysliveckému hospodáři
a případně na místě rovnou pořídili fotodokumentaci. Pozor též na vaše čtyřnohé přátele !!!
„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde