Než si k někomu zajedete pro svoji vysněnou zbraň,
nezapomeňte si sebou vzít formuláře:

Oznámení převodu je třeba nahlásit PČR do 10 dnů,
(
pozor - evidence zbraní jez novu přestěhována zpět na adresu:
Dělnická 1188, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel: 974 580 300)
Přihlášení zbraně ..... kolek 300,-Kč, při předložení potvrzení že jste
členem Mysliveckého spolku (podepsaný předsedou či hospodářem MS)
..... kolek 100,-Kč. Odhlášení zbraně je bez poplatku.
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde